Krijgsgeschiedenis

Door de hele geschiedenis is technische vooruitgang niet alleen voor de burgerlijke samenleving van nut geweest, ook op militair gebied is er dankbaar gebruik van gemaakt. Sterker nog: vaak was het militaire aspect de drijvende kracht achter vele ontwikkelingen. De geweldige honger naar technische vooruitgang op militair gebied resulteerde in grote stappen voorwaarts. In enkele maanden werden resultaten geboekt, waar anders jaren voor nodig waren. Een museum dat zich ten doel heeft gesteld de totale geschiedenis van de techniek ten toon te stellen, dient ook het militaire aspect die plaats toe te kennen waar zij recht op heeft.

In de militair-historische afdeling van het Technik Museum Sinsheim staat hierin de motorisering van de strijdkrachten in de Tweede wereldoorlog centraal. Daarbij ligt het zwaartepunt op tanks, vliegtuigen, vrachtwagens en trucks. De tentoonstelling wordt gecompleteerd met een veelvoud aan modellen, uniformen, documenten en vele objecten uit het dagelijkse leven, die de ontberingen van alledag van eenvoudige soldaten ook vandaag nog tastbaar maken.